Jogi nyilatkozat

Tartalmi felelősség

A Talpfa.hu Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) mindent megtesz annak érdekében, hogy pontos, ellenőrzött és naprakész információt tegyen közzé a weboldalon. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Szolgáltató akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a Szolgáltató semmilyen természetű felelősséget nem vállal a megjelenő weboldal pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok tekintetében.
A Szolgáltató jogában áll a honlap tartalmát bármikor felülvizsgálni, a feltüntetett adatokat és információk tartalmát részlegesen vagy teljesen módosítani, frissíteni azokat. Mindezek után a módosítások a Felhasználóra nézve kötelező érvényűek. Emiatt kérjük a Felhasználót, hogy a következő weboldal látogatás alkalmával ellenőrizze a feltételekben bekövetkezett esetleges változásokat. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy szüneteltesse vagy megszüntesse a honlap bármely vagy esetleg az összes szolgáltatását. A Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat és információkat a Szolgáltató és a mindenkori szponzorok tárolják, statisztikai célú elemzésekhez, hírlevélküldéshez (külön hozzájárulással), egyéb – a személyes adatok védelmét nem megsértő módon – célokra felhasználja. A site oldalaihoz hozzáférnek más ország felhasználói is, azonban a közölt információk Magyarország területén hatályosak.

Elérhetőség

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz, de természetesen törekszik erre. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja. Nem vállal felelősséget, és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely annak következménye, hogy a honlap felhasználójának számítógépét, egyéb tulajdonát képező eszközt számítógépen terjedő vírus megfertőzi a honlaphoz történő hozzáférés, használata során, illetve bármely anyag (pl. szöveg, adat, kép, videó és minden egyéb) letöltésének következtében.

Személyes adatok

A Talpfa.hu site-hoz (és a hozzá tartozó aldomainekhez) való hozzáférés önkéntes regisztrációhoz kötött. Amennyiben regisztrál, ennek során mint Felhasználót arra kérjük, hogy számunkra olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak számítanak. Egyes adatok megadása kötelező, míg más adatok megadása a regisztrációnak nem előfeltétele. A regisztrált Felhasználónak személyes adatait szigorú titoktartási kötelezettség védi. A Szolgáltató mint adatkezelő, a törvény előírásait betartva fogja a felhasználó adatait nyilvántartani, és kezelni.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Avtv.) 28. §-a rendelkezik az adatvédelmi nyilvántartásról.

A Szolgáltató semmilyen személyes adatot nem gyűjt a weboldalakon keresztül automatikusan vagy a felhasználók tudta nélkül.

A Felhasználó önkéntesen, kifejezett jóváhagyóan hozzájárul ahhoz, hogy – az általa önkéntesen a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott – a regisztráció során megadott elérhetőségeire a talpfa.hu portál szponzorainak ajánlatait, akcióit a talpfa.hu portál küldje ki. A kiküldendő tartalom ellenőrzött, kizárólag vasútépítéssel kapcsolatos információkat tartalmaz.

Az Avtv. 30. §-ának a) pontja szerint nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba azt az adatkezelést, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait tartalmazza. Ügyfélkapcsolat címén azt az adatkezelést nem kell az adatvédelmi nyilvántartásba bejelenteni, amennyiben a következők meghatározásra kerülnek:

 • a Talpfa.hu portál az adatokat közvetlenül az érintettektől veszi fel, adatokat külső forrásból nem regisztrál a rendszerbe
 • a Talpfa.hu portál adatkezelési célja a regisztrált tagok azonosítása, a későbbi kapcsolattartás, üzleti ajánlatok, képzések és a vasútépítéssel kapcsolatos információk megosztása.
 • a kezelendő adatok a regisztrációs lapon találhatóak meg. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. Az adatok tárolása tárhelyszolgáltatónál mysql adatbázisban történik. Az adatok megőrzési ideje a tag utolsó bejelentkezésétől számított 5 év.
 • a Talpfa.hu portál a tagok adatait ügyfélkapcsolati és vasútépítési piaccal kapcsolatos információk megosztásának céljával összefüggésben használja fel
 • az adatokat kizárólag a Talpfa.hu portál kezeli, azok titkosított helyen kerülnek letárolásra
 • a tagok az esetleges adattárolásban fellépő változásokról közvetlenül tájékoztatva lesznek a jövőben

A személyes adatokat a felhasználás céljának a megszűnése vagy a felhasználó kérése alapján a Szolgáltató a nyilvántartásából törli. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy szervezésében megrendezendő egyéb programokról hírlevélben, e-mailen értesítse a felhasználókat. Az oldalon történő regisztráció egyben a fenti feltételek elfogadását jelenti.

Kapcsolat más weboldalakkal

A Szolgáltató weboldala lehetőséget ad arra, hogy a Felhasználó más weboldalak tartalmát is megismerje, azonban a harmadik személyek által weboldalon közzétett információ tartalmáért, használatukból, vélt vagy tényleges származó károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A tartalomért a felelősséget kizárólag az azt elhelyező viseli. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrált Felhasználó számára, tájékoztatás céljából, a Szponzorok által megrendezendő egyéb programjairól e-mailben, hírleveleket kiküldjön, azok tartalmába elhelyezve a mindenkori szponzorainak linkjeit, megadva a felhasználók számára a lejelentkezés lehetőségét. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sért, a linket haladéktalanul eltávolítja hírleveléből, weboldalról.

Szerzői jog

A honlapon elhelyezett anyagok, szövegek és képek, valamint az azokban fellelhető információk szerzői jogi jogvédelem alatt állnak. Azok felhasználása iránti engedéllyel kapcsolatban írásban, az ajanlat@talpfa.hu e-mail címen lehet érdeklődni. A felhasználási engedélykérelmet Szolgáltató továbbítja a jogtulajdonosnak. Az oldalon elhelyezett (Szponzorok által elérhetővé tett) anyagokért és az azokban található információkért, szövegekért, tartalomért Szolgáltató felelősséget nem vállal, azok jogszerűségét nem vizsgálja.

Adatvédelmi nyilatkozat

A regisztráció során, a Szolgáltatóhoz került személyes adatok kezelése tekintetében a 1992. évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. Törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló törvény előírásait betartva fogja nyilvántartani és kezelni a személyes adatokat. Munkája során figyelemmel van a 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvényre, a 2008. évi XLVIII. Törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényre. A Szolgáltató a birtokába jutott adatokat bármely okból az arra nem jogosult személynek vagy szervezetnek még betekintésre sem adja ki. A Szolgáltató tárolja Felhasználó IP-címét azzal a céllal, hogy a Felhasználó regisztrációját hitelt érdemlően visszaigazolja. A Szolgáltató az összesített adatok alapján különböző statisztikát készít a programjai fejlesztése és tökéletesítése érdekében. Szolgáltató kifejezetten statisztikai célból, a személyes beazonosíthatóság elkerülése mellett használja a Felhasználók személyes adatait. Amennyiben a Felhasználó, harmadik személy jogait próbálja érvényesíteni vagy más személyes adatait adta meg a regisztráció alkalmával vagy a részvétele során kárt okozott, a Szolgáltatónak okozott kárért kötelezett lesz helytállni. A Szolgáltató bármikor rendelkezésére áll a Felhasználó számára, az általa kezelt személyes adatairól bármikor tájékoztatást adhat. Amennyiben a felhasználó, úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a Szolgáltató nem úgy járt el, ahogyan elvárható lett volna, arra kérjük, hogy jelezze neki, annak érdekében, hogy az esetet mihamarabb kivizsgálja, és gyakorlatát a Felhasználó igényeihez is igazítsa.

Felhasználói nyilatkozat

A www.talpfa.hu Felhasználója hozzájárulok, hogy a Talpfa.hu Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9026 Győr, Malomsok sétány 53. fszt. 1.) személyes adataimat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően nyilván tartsa és kezelje.

1. A Talpfa.hu Kft. tájékozatott engem arról, hogy a felhasználók személyes adatait az 1992. évi LXIII. tv 12§ (1). rendelkezései szerint jogosult ügyfélkapcsolati és vasútépítési piaccal kapcsolatos információk megosztásának céljából kezelni.
Tudomásul veszem, hogy a törvényi előírások kizárólag a személyes adatok védelmét biztosítják. Tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.

2. Adatok, amelyeket a Talpfa.hu Kft. nyilvántart és kezel, a következők:
Cégnév (*), Irányítószám, Helység, Utca/házszám, Telefonszám, Fax szám, Név(*), Mobil telefonszám, E-mail cím(*), Cégjegyzékszám, Statisztikai számjel, Számlavezető bank, Számlaszám, Aláírásra jogosult személy neve

3. Az adatkezelés időtartama: a Talpfa.hu Kft. mindaddig jogosult személyes adataimat nyilvántartani és kezelni, amíg a www.talpfa.hu weboldal felhasználója vagyok.

4. Tudomásul veszem, hogy a Talpfa.hu Kft. adataimat ügyfélkapcsolati és vasútépítési piaccal kapcsolatos információk megosztása célok elérése érdekében tartja nyilván és kezeli.
Az adatokat a Talpfa.hu Kft. csak és kizárólag a weboldal szponzorai részére továbbíthatja a fent meghatározott célok elérése érdekében. A személyes adatokat kizárólag a Talpfa.hu weboldal munkatársai ismerhetik meg, tevékenységük, munkakörük elvégzéséhez szükséges mértékben.
A Talpfa.hu Kft. az általa kezelt személyes adataimat kizárólag törvényi felhatalmazás vagy kötelezés alapján, vagy hozzájárulásom esetén továbbíthatja a szponzorokon kívül harmadik személyek részére, valamint kizárólag törvényi kötelezettség vagy hozzájárulásom esetén hozza nyilvánosságra.

5. Az adatkezelés jogalapja:

 • 1992. évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról ;
 • 2003. évi C. tv. az elektronikus hírközlésről;
 • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2000. évi C. tv. a számvitelről

6. Ismerem a személyes adataim nyilvántartásával és kezelésével kapcsolatos jogaimat, amelyek a következők:

 1. tájékoztatást kérhetek személyes adataim kezeléséről, valamint
 2. kérhetem személyes adataimnak helyesbítését, illetve törlését.

Tiltakozhatok személyes adataim kezelése ellen, ha

 1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a Talpfa.hu Kft., vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. a személyes adataim felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Talpfa.hu Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelmem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről engem írásban tájékoztatni. Megértettem a tájékoztatást, mely szerint, amennyiben a Talpfa.hu Kft. döntésével nem értek egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – 1992. évi LXIII. törvényben meghatározottak szerint bírósághoz fordulhatok. Tudomásul vettem, hogy egyéb – a személyes adataim nyilvántartásával és kezelésével kapcsolatos – jogaim megsértése esetén szintén az 1992. évi LXIII. törvényben meghatározottak szerint bírósághoz fordulhatok, és a bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Személyes adataim nyilvántartásához és kezeléséhez a jelen tájékoztatásban foglaltak ismeretében járultam hozzá.

Tartalomhozzáférési záradék

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Szponzorok által kért tartalomhozzáférést korlátozza bizonyos személyek vagy cégek irányában. A tartalomhozzáféréssel korlátozott személyek vagy cégek a honlapon elérhetővé tett tartalmat közvetlenül vagy közvetetten sem tekinthetik meg. Amennyiben a tartalom a tartalomhozzáféréssel korlátozott cégek vagy személyek birtokába jut azt köteles megsemmisíteni.